Ảnh cưới Đà Nẵng & Hội An {Chi <3 Lâm}

Tôi luôn trân trọng cái nghề chụp ảnh cưới, vì nó cho tôi cái cảm giác mình làm điều ý nghĩa cho ai đó bằng công việc của mình. Ngoài ra, tôi còn được lời, có gì bằng cái vinh dự được chọn để “ghi chép” lại cái nết yêu …